Latest News

Akademik başarı için sistemli çalışın!

ders çalışmak
Öğretmenler öğrencileri ödevlerle, sözlüler ve sınavlarla değerlendirerek onların istenilen bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadıklarını belirlemektedirler. Bu değerlendirme sonucunda da...

Geri Dönüşü Var mı?

Rear view of a couple sitting on beach
Çiftler ilişki içinde birbirlerine ihtiyaç duyarlar ve birbirlerinden beslenirler. Hatta bazı durumlarda çiftler birbirlerine öyle bağlanırlar ki karşı taraf...

Disleksi, başarısına engel olmasın!

nocanvas_disgrafi
Disleksi, dünyada en yaygın görülen öğrenme güçlüklerinden biri. Bilinçli eğitimciler ve ebeveynler tarafından genellikle okul çağında farkedilebiliyor. Toplumlarda neredeyse her 10 kişiden...

Karne kimin için?

Stock Photo
Hepimizin bildiği gibi karne; ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında çocukların akademik başarılarını ailelerin bildirisine sunmak üzere hazırlanan bir belgedir....